The Most Complete Guide of Ecuador

entertainment

Canoa: A Paragliding Destination

If you want to experience flying for the first time, or even if you’ve done it on quite a few occasions, we’ve got a plan for you! Canoa beach, in

Canoa: Un destino para volar

Si quieres vivir la experiencia de volar por primera vez, o incluso si ya has volado en algunas situaciones, tenemos un destino para ti! La playa Canoa, ubicada en la